CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

Hướng dẫn sử dụng app CĂN BẢN

admin
Thông cáo của: Admin Thành
Đăng vào: 2021-05-20 09:25:40

Lưu ý chỉ nên dùng tìm theo tên sản phẩm thôi nhé, tìm theo mã để phục vụ những thợ cần tìm chính xác mã honda yamaha cần tra cứu.

Dưới đây là viết tắt 1 số từ để mọi người tìm kiếm:

TênTên Viết tắt
WAVEWAVE
DREAMDR
WAVE RSRS
WAVE SWS
JUPITERJU
SIRUISSI
Air BladeABL
SH MODESHMOD
SH SH 
VISONVISON
FutureFU
EXCITEREX
  
LỐP TRƯỚCLỐP LÁI
LỐP SAULỐP TẢI
DÂY CÔNG TƠ MÉTDÂY CTM
SĂMSĂM