CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

Thông báo bảng giá mới của hilex 15/6/2021

admin
Thông cáo của: Admin Thành
Đăng vào: 2021-06-15 14:52:06

Mã hàngTên hàngLên giáGiá cũGiá mới
SP000055DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX ABL 7,000 VND 42,000 VND 49,000 VND
SP004631DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX CUP 82-97 5,000 VND 40,000 VND 45,000 VND
SP000001Dây CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX DR2 ĐẦU SÚNG 6,000 VND 40,000 VND 46,000 VND
SP000008DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX FU 6,000 VND 45,000 VND 51,000 VND
SP000045DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX FU2 – RS 5,000 VND 42,000 VND 47,000 VND
SP000353DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX JU R 7,000 VND 48,000 VND 55,000 VND
SP000022DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX JU V CƠ 8,000 VND 45,000 VND 53,000 VND
SP000047DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX JU V DẦU 7,000 VND 45,000 VND 52,000 VND
SP000057DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX LEAD 7,000 VND 50,000 VND 57,000 VND
SP000030DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX SPACY 4,000 VND 65,000 VND 69,000 VND
SP000031DÂY CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX SUPER CUP 80 – 81 7,000 VND 40,000 VND 47,000 VND
SP000002Dây CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX SUPER DR CÀI 2,000 VND 42,000 VND 44,000 VND
SP000003Dây CÔNG TƠ MÉT (CTM) HILEX WAVE ĐẦU TRÒN 5,000 VND 41,000 VND 46,000 VND
SP000056DÂY GA HILEX ABL 18,000 VND 106,000 VND 124,000 VND
SP000011DÂY GA HILEX CUP 81 8,000 VND 43,000 VND 51,000 VND
SP000034DÂY GA HILEX CUP 82 – 97 8,000 VND 48,000 VND 56,000 VND
SP000007DÂY GA HILEX FU 7,000 VND 42,000 VND 49,000 VND
SP000018DÂY GA HILEX JU 6,000 VND 50,000 VND 56,000 VND
SP000029DÂY GA HILEX SPACY , SH 22,000 VND 170,000 VND 192,000 VND
SP000005DÂY GA HILEX WAVE – DR 7,000 VND 42,000 VND 49,000 VND
SP000010DÂY LE HILEX CUP 80 – 81 6,000 VND 25,000 VND 31,000 VND
SP000009DÂY LE HILEX DR -WAVE 6,000 VND 25,000 VND 31,000 VND
SP000019DÂY LE HILEX JU 5,000 VND 27,000 VND 32,000 VND
SP000026DÂY LE HILEX WAVE 110 – FU 6,000 VND 26,000 VND 32,000 VND
SP000240DÂY PHANH HILEX ABL 15,000 VND 100,000 VND 115,000 VND
SP000032DÂY PHANH HILEX CUP 80 – 81 7,000 VND 43,000 VND 50,000 VND
SP000020DÂY PHANH HILEX JU 9,000 VND 52,000 VND 61,000 VND
SP000028DÂY PHANH HILEX SPACY 10,000 VND 80,000 VND 90,000 VND
SP000012DÂY PHANH HILEX VIVA 6,000 VND 42,000 VND 48,000 VND
SP000004DÂY PHANH HILEX WAVE – DR – fu 8,000 VND 42,000 VND 50,000 VND