CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

Thông báo Honda mới lên giá 1 số bộ nhựa, và hơn 700 mã đồ nhựa anh em nhé

admin
Thông cáo của: Admin Thành
Đăng vào: 2021-07-06 18:17:18

Dưới đây là 1 bộ nhựa đã lên giá Fu wave lên giá quá gắt @@

Bảng giá ngày 7/7

Tên hàngGiá Mới
BỘ NHỰA HONDA ABL BÉO TRẮNG3,300,000.00
BỘ NHỰA HONDA ABL FI TEM ĐEN3,050,000.00
BỘ NHỰA HONDA ABL FI TEM ĐỎ3,050,000.00
BỘ NHỰA HONDA FU CÓ TEM GHI2,446,000.00
BỘ NHỰA HONDA FU CÓ TEM TÍM2,446,000.00
BỘ NHỰA HONDA FU TEM – xanh lục2,468,000.00
BỘ NHỰA HONDA FU TEM XANH NGỌC2,446,000.00
BỘ NHỰA HONDA FU TEM XANH TÍM2,446,000.00
BỘ NHỰA HONDA FU XANH LỤC2,306,000.00
BỘ NHỰA HONDA RS ĐỎ1,931,000.00
BỘ NHỰA HONDA WA A MỚI 110 ĐEN1,950,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE A 100 RỒNG – ĐEN1,811,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE CÓ TEM ĐỎ CỜ2,187,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE CÓ TEM ĐỦ BỘ XANH LỤC2,187,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE CÓ TEM ĐỦ BỘ XANH TÍM2,187,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE CÓ TEM XANH NGỌC2,187,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE ĐỎ ĐUN2,187,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE KHÔNG TEM ĐỎ CỜ1,907,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE KHÔNG TEM LỤC1,907,000.00
BỘ NHỰA HONDA WAVE MÁY ĐEN TEM XANH LỤC2,187,000.00
BỘ NHỰA HONDA ZX2,400,000.00