CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

CỬA HÀNG VINH HƯƠNG

cửa hàng vinh hương

Thông báo Tăng giá Lốp Chengshin và Maxxis 16/12/2021

admin
Thông cáo của: Admin Thành
Đăng vào: 2021-12-16 17:00:41

Anh em cập nhật cho đỡ bỡ ngỡ :v

Thông báo Tăng giá Lốp Chengshin và Maxxis 16/12/2021

Tên hàngTăngGiá mới
LỐP CHENGSHIN LÁI LEAD 90/90-12 4,000 VND 336,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI LEAD 100/90-10 5,000 VND 365,000 VND
LỐP CHENGSHIN LÁI ABL 80/90-14 15,000 VND 325,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI ABL 90/90-14 16,000 VND 345,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI NOVO LX 80/90-16 3,000 VND 343,000 VND
LỐP CHENGSHIN lái LX 70/90-16 14,000 VND 289,000 VND
LỐP CHENGSHIN LÁI SHMODE 80/90-16 16,000 VND 366,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI SHMODE 100/90-14 21,000 VND 486,000 VND
LỐP CHENGSHIN XE ĐIỆN 300-10 9,000 VND 209,000 VND
LỐP CHENGSHIN LÁI FORCE 110/70-12 16,000 VND 431,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI FORCE 120/70-12 23,000 VND 480,000 VND
LỐP MAXXIS LÁI JU 70/90-17 0 săm 16,000 VND 310,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI JU 80/90-17 0 săm 17,000 VND 357,000 VND
LỐP MAXXIS LÁI SI ( có săm ) 70/90-17 12,000 VND 270,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI SI (có săm) 80/90-17 14,000 VND 324,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI @ 130/70-13 31,000 VND 671,000 VND
LỐP MAXXIS LÁI LIBERTY 80/90-15 33,000 VND 505,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI LIBERTY 100/80-14 29,000 VND 613,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI LEAD 125 110/90-10 20,000 VND 450,000 VND
LỐP SAU MAXXIS EX 140/70-17 42,000 VND 912,000 VND
LỐP MAXXIS 120/70-10 31,000 VND 661,000 VND
LÔP LÁI MAXXIS VESPA LX 110/70-11 27,000 VND 582,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI EX KHÔNG SĂM 130/70-17 38,000 VND 808,000 VND
LỐP MAXXIS 110/70-12 16,000 VND 436,000 VND
LỐP MAXXIS 120/80-16 TẢI SH 37,000 VND 761,000 VND
LỐP MAXXIS 100/80-16 LÁI SH 31,000 VND 688,000 VND
LỐP MAXXIS 110/90-10 20,000 VND 450,000 VND
LỐP MAXXIS 120/70-17 33,000 VND 683,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI EX 110/70-17 28,000 VND 618,000 VND
LỐP MAXXIS LÁI ju ( có săm ) 70/90-17 12,000 VND 270,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI JU ( có săm ) 80/90-17 14,000 VND 324,000 VND
LỐP MAXXIS 100/90-10 TẢI LEAD 12,000 VND 360,000 VND
LỐP CHENGSHIN LÁI VISON 80/90-14 15,000 VND 330,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI VISON 90/90-14 16,000 VND 345,000 VND
LỐP MAXXIS @ DYLAN 130/70-13 31,000 VND 671,000 VND
LỐP CHENGSIN 90/90-16 21,000 VND 469,000 VND
LỐP MAXXIS TẢI VESPA LX 120/70-11 32,000 VND 702,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI LX 100/90-14 42,000 VND 480,000 VND
LỐP MAXXIS 110/70-14 TẢI NVX 20,000 VND 450,000 VND
LỐP MAXXIS 130/70-12 26,000 VND 554,000 VND
LỐP CHENGSHIN LÁI ABL 150 2020 90/80-14 24,000 VND 339,000 VND
LỐP CHENGSHIN TẢI ABL 150 2020 100/80-14 30,000 VND 460,000 VND